top of page

חילף החולות (Desmostachya bipinnata)

מעטים הם העשבים הקשוחים כחילף החולות. החילף משגשג בחולות מיוצבים, שהם בין הקרקעות העניות ביותר. שם הוא לעתים מין הצמח העיקרי. הוא מתחדש מהר אחרי שריפות, עמיד ללחץ רעייה כבד למדי ואם יצא לכם ללכת בשדה חילף במכנסיים קצרים, אתם יודעים שגם אנחנו איננו יכולים לו. עליו משוננים ומכילים צורן, מה שהופך אותם לחדים כסכינים.  

חילף החולות הוא צמח רב-שנתי ממשפחת הדגניים. הוא מתרבה בעזרת קנה-שורש ומכסה שטחים גדולים בציצות העלים הירקרקות-צהבהבות שלו. בכך הוא למעשה בונה את חברת חילף החולות ודרדר הקורים, הסוג העיקרי של בתה עשבונית בקרקעות קלות של מישור החוף. בדרך עקיפה זו, מינים רבים של בעלי-חיים וצמחים, החיים בבתה העשבונית, תלויים בצמח זה.

כמינים רבים אחרים של מישור החוף, החילף הוא מין טרופי, בעל תפוצה בדרום אסיה ומזרח אפריקה.

כמו אצל רוב הדגניים, פריחתו, אשר מתרחשת בסוף הקיץ, אינה מרשימה. עמוד התפרחת בולט מעל ציצת העלים ומכוסה שיבוליות קטנטנות, שאבקתן מופצת על-ידי הרוח. 

92017rehovot-

חילף החולות בפריחה. מרחבי רחובות, 9.2017

12018rehovot2-

שיבוליות בשלות של חילף החולות. מרחבי רחובות, 1.2018

92017rehovot2-

עומד צפוף של חילף החולות, האופייני לחברת חילף החולות ודרדר הקורים. מרחבי רחובות (גבעת הטיסנים), 9.2017

12018rehovot3-
bottom of page