top of page

(.Arcyria sp)

רשתה

גופי-הפרי של הרשתה (.Arcyria sp), הגדלים על רקע הפטריה האבובנית (Henningsomyces candidus) הזאת, בתוך גזע השיטה הרקוב, נראים זרים מאוד לעינינו. עם זאת, הם אולי הפחות מיוחד בין שלבי החיים של רירית זו.
גופי-הפרי מפזרים נבגים: תאים משוריינים קטנים, שנהוג להשוות לזרעים. אבל מהנבג לא בוקעת רשתה כמו שאתם רואים. כאשר מגיע זמן הנביטה, הנבג הופך לאמבה, החיה את חייה החד-תאיים במצע. אמבות מתקדמות לאט, בעזרת שלוחות של גופן, הנקראות רגליים-מדומות. לפעמים יש צורך בתנועה מהירה, ואז האמבה הופכת לתא-נחיל (swarm cell): יצור חד-תאי הידרודינמי, בעל שני שוטונים. כששני תאי נחיל נפגשים, הם יכולים להתלכד, וליצור זיגוטה. כאן מתחיל השלב המקרוסקופי בחיי הרשתה. היא מתחילה לגדול ולייצר עוד ועוד גרעינים, בלי להתחלק לתאים נפרדים. שק ציטופלזמה זה מכונה פלסמודיום והוא דומה בהתנהגותו לאמבה ענקית, שאת גופה ואת רגליה המדומות ניתן לראות בעין. הפלסמודיום זוחל ומתפרש, וכאשר הוא מגיע למקום מתאים, הוא מתחיל להשתנות לגופי-פרי, המתייבשים לבסוף ומפזרים נבגים. רק בשלב אחרון זה מקבל כל גרעין קרום סביבו, כך שממש לפני מות הרשתה היא זוכה ברב-תאיות אמיתית.
כאלה הן הריריות: בעוד אצלנו שלב תאי המין הוא פסיק קטן בתחילת סיפור החיים, אצלן זהו השלב העיקרי - בעוד הרב-תאיות מגיעה ממש בסוף, כהכנה לייצור תאי מין חדשים.
שמורת שיטה מלבינה ישרש, מרחבי-רחובות, 1.2022

bottom of page