top of page

(.Volvox sp)

כדורון

ירוקת עם כישרון.
בתוך מי שלולית החורף שבתמונה שוחים אינספור כדורים ירוקים, קוטר כל אחד כמילימטר. אלה הן אצות ירוקיות מהסוג כדורון (.Volvox sp), הנפוצות במקווי מים מתוקים. כל כדור בנוי מכמה אלפי תאים, המקיפים תווך ג'לטיני. מקרוב ניתן לראות שבחלק מהכדורים מצויים כדורים קטנים יותר: ניצנים המשמשים לרביה וגטטיבית. בשונה מרוב מי שהיינו מגדירים כ"צמחים", הכדורון מסוגל לנוע במים, בעזרת שוטונים. תאיו אף מצויידים בפיגמנט המשמש את האצה בתור "עין" פרימיטיבית, המאפשרת לנוע לכיוון האור.
אמנם רוב רבייתם וגטטיבית, הכדורונים עוברים לרביה מינית בתגובה לעקה - דוגמת עליית טמפרטורות בסביבתם, המהווה סימן להתייבשותה הקרובה של השלולית. התנהגות זו דומה להתנהגותן של דפניות באותן הנסיבות.
אם ההתנהגות של הכדורון נראית לכם מוזרה עבור אצה רב-תאית, דוגמת אלה שבחוף הים, זה מפני שאינו קרוב אליהן. אבות הכדורון היו אצות חד-תאיות, אשר התפתחו ליצורים רב-תאיים באופן עצמאי, זמן רב אחרי האצות האחרות. ההערכות העדכניות מדברות על תקופה של לפני כ-200 מיליון שנה, כאשר עצי מחט וזוחלים כבר שלטו בכדור הארץ.
אני מניח שעם התפתחות עצמאית כזאת, הכדורון היה "חופשי להחליט" מה הולם עבורו ומה לא.
בריכות חורף דרומיות, תל-אביב, 3.2018

bottom of page