top of page

(Agrotis ipsilon)

התנשמית Agrotis ipsilon היא מין נודד, השכיח ברחבי העולם. בהיותה מזיק חקלאי, התנשמית נחקרה לעומק מכל מיני היבטים. בין השאר, נעשו כמה מחקרים הנוגעים לנדידתה. בקיץ 1984 מספר פרטים סומנו בצבע ושוחררו בדרום לואיזיאנה. כמה מהם נמצאו כעבור ארבעה ימים במדינת אייווה, יותר מאלף קילומטרים צפונה. המעבר המהיר הסתייע, כנראה, בזרמי אוויר קבועים, הנושבים בגובה כמה מאות מטרים. אם הפרט בתמונה הגיע אלינו בדרך דומה בנדידת הסתיו שלו, יכול להיות שאנחנו מסתכלים על תנשמית שגדלה בחופי הים השחור של תורכיה.
הוד-השרון, 11.2022

לפי המאמר:

bottom of page