top of page

(Aiolopus thalassinus)

דשנאי

הדשנאי (Aiolopus thalassinus) הוא חגב קטן החי על צמחים בבתי-גידול לחים. יש לו מופע ירוק הקל לזיהוי, ומופע חום, שקצת יותר קל לבלבל עם חגבים אחרים.
חגב זה הוא בעל תפוצה טבעית רחבה מאוד: מפרוורי פריז עד פרוורי סידני*. כמובן שכמו בארץ הוא נחשב לחגב מקומי ושורשי גם באוסטרליה. אף ראיתיו באחד האתרים עם השם העממי "איולופוס אוסטרלי". גם שם מתקשים לעתים לזהות את החגב נכונה, ומתבלבלים בין המופע החום לבין חגב המגפה האוסטרלי (Chortoicetes terminifera), מין היוצר נחילי ארבה ומסב נזקים כבדים למרעה. שגיאת זיהוי זו עלולה לגרום לפאניקה מיותרת ולמוות של חגבים חפים מפשע.
מה שמגניב אותי הוא שלפי עדויות פילוגנטיות נראה שמקור הדשנאי הוא באזור הים התיכון, מה שאומר שהפאונה שלנו תרמה לפאונה המקומית של היבשת המוזרה בעולם (ועוד מין שמפחיד אוסטרלים! הישג לא פשוט)!
ביצת פולג, 7.2021
*מקווה שדמיינתם שני חגבים, כל אחד עם הזוועה המודרניסטית האזורית ברקע שלו.

bottom of page