top of page

(Aristolochia parvifolia)

ספלול קטן

הספלול הקטן (Aristolochia parvifolia) הוא צמח בלתי נשכח. פרחיו המשונים נראים כמלכודותיו של צמח טורף או כתפרחות משפחת הלופיים.

הפרחים הם אכן מלכודות, אבל לא לשם טריפה, והצמח אינו קרוב ללופיים, אך פיתח אסטרטגיית רביה דומה: לכידת זבובים.

פרח הספלול מפיץ ריח המושך זבובים, ואלה נכנסים אליו, רק כדי לגלות כי אין שם בשר רקוב או צואה, אבל יש קצת צוף, וגם את אברי הנקבה הבשלים של הצמח. הזבובים נמשכים אל צלקת הספלול, כי מאחוריה ישנו אזור שקפקף של הפרח, והאור מדמה לזבובים יציאה.

משיבואו לצאת באמת, יגלו הזבובים שהם לכודים: איברים דמויי שיערה (טריכומות) חוסמים את דרכם, ממש כמו שקיים גם בלוף. הכניסה לפרח הייתה קלה, שכן לטריכומות יש ציר דק המתכופף בקלות למטה. אך כאשר מנסים לכופף את הטריכומות למעלה, מגלים שיש בבסיסן בליטה, הנצמדת לקיר הפרח ומונעת תנועה בכיוון הזה. החרק לכוד. רק אחרי זמן מה, כאשר האבקנים מבשילים, הטריכומות מתרופפות, והזבובים חופשיים לעוף החוצה ולהילכד בצמח הבא.

גבעת קוזלובסקי, גבעתיים, 4.2023
צולם במהלך ביו-בליץ קוזלובסקי הראשון.

bottom of page