top of page

(Asparagus aphyllus)

אספרג החורש

כמעט חצב.
אספרג החורש (Asparagus aphyllus) הפורח בימים אלה, אמנם לא נראה כמו פרח סתיו טיפוסי, דוגמת החצב, אבל מראה יכול להטעות. צמח מטפס זה, על-אף הופעתו השיחנית, מוגדר כ"גיאופיט בן-קיימא", שכן כל ענפיו צומחים מדי שנה מתוך בסיס תת-קרקעי, אך בשונה מגיאופיטים בני-חלוף, אין תקופה בה נוף הצמח יבש.
אבל לא רק זה מקרב את האספרג לחצב.
האספרג ידוע זה מכבר כצמח חד-פסיגי. רוב הצמחים החד-פסיגיים שאנחנו מכירים הם בעלי עלים צרים וגבעולים ישרים: חיטה, סוף, אירוס, בצל - אלה חד-פסיגיים אופייניים. האספרג, עם עלי-המחט שלו ועם ענפיו המתפתלים, לא דומה להם אלא בפרחיו ובפירותיו (שהם סימנים טקסונומיים חשובים).
עד לאחרונה הייתה חוסר הסכמה באשר למיקומו של האספרג בין החד-פסיגיים, אך לאחר השוואת הגנום של הסוג לשלל סוגים אחרים, מקובל למקם במשפחת האספרגיים 113 סוגים נוספים, בעלי מבנה "אופייני", בהם גם החצב שלנו!
בית-דגן, 10.2018

bottom of page