top of page

(Buteo rufinus)

עקב עיטי

עקב עיטי (Buteo rufinus) שומר על מרחק בטחון.
העקבים הם דורסים בינוניים, קטנים מעט מעיטים ונפוצים מהם.
העקב העיטי שוכן בערבות, ממרוקו עד סין. קיימת אוכלוסייה יציבה בישראל, אך הם אינם מגיעים הרבה למישור החוף. הפרט הזה הוא כנראה נודד שהגיע ממזרח אירופה.
חורבות בני-ברק, 12.2017

bottom of page