top of page

(Cakile maritima)

דו-פרק חופי

דו-פרק חופי (Cakile maritima) הוא צמח שכיח של חוף הים בישראל. כמו צמחי חוף רבים אחרים, הוא בשרני. אחד הדברים המעניינים בו, לדעתי, הוא התפוצה שלו. תפוצתם של צמחי חוף היא לרוב נרחבת וחוצה אזורי אקלים. הרציפות של בית-הגידול החופי, והאתגרים המיוחדים שהחוף מציב בפני צמחי היבשה, מתעלים על הבדליים אקלימיים, ותורמים ליצירת חברות צומח חופיות דומות ברחבי העולם. תנועת ספינות, המתרחשת זה אלפי שנים, תורמת את שלה.
אם להתעלם מאוכלוסיות פולשות, אנחנו נמצאים קרוב לגבול הדרומי של תפוצת הדו-פרק החופי. זה לא יוצא דופן. מה שמיוחד הוא הגבול הצפוני. את רבים מצמחי החוף שלנו אפשר לפגוש גם בחופים האטלנטיים של צרפת. מעטים מאלה ממשיכים צפונה עד סקוטלנד ושוודיה. הדו-פרק שלנו משאיר את כולם מאחור, ומטפס במעלה המפה האירו-צנטרית, לאורך הפיורדים של נורבגיה, אל חופיה הצפוניים של לפלנד, הנשטפים בגליו של אוקיאנוס הקרח הצפוני. בשנת 1939 פרט צעיר אחד נמצא אפילו באיי סבאלברד, אחת משרשראות האיים הצפוניות בעולם! זה היה כנראה מקרה של הפצת זרעים דרך הים, שכן מלבד הפעם הזאת המין לא ידוע מהאיים והאקלים כנראה קר מדי אפילו בשבילו. עם התחממות האקלים, נוכל לצפות להתבססות צמח הרפתקני זה גם שם.
חוף בית-ינאי, 2.2021

***

בין חובבי הגינון קיימת לעתים התייחסות אל סוקולנטים כקבוצה טבעית, מעין "משפחה". לפעמים אף מדברים על "קקטוסים וסוקולנטים", כאילו יש לפנינו שתי משפחות מוגדרות. אז בעוד קקטוסים הם טקסון אמיתי ( = משפחת הצבריים), המונח סוקולנט (succulent) הוא המילה הלועזית לצמח בשרני. כל צמח בשרני, כולל קקטוסים.

בשרניות היא תכונה שהתפתחה פעמים רבות בין צמחי היבשה, לרוב כהתאמה לתנאים הקשים במדבריות, חופי ים ובתי-גידול סלעיים. מלבד משפחות בשרניות ידועות, כמו החיעדיים והקרסוליים, ניתן למצוא מינים סוקולנטיים במגוון משפחות, דוגמת המורכבים, החלבלוביים, הפרפרניים, החמציציים, החלמיתיים ואפילו הדגניים! לעתים קרובות, סוקולנטים ממשפחות שונות מפתחים מראה דומה בדרך של אבולוציה מתכנסת. כך, למשל, מינים של חלבלוב מאפריקה ואצבוע מישראל פיתחו צורה כללית הדומה לזו של הקקטוסים האמריקניים. עקב המחסור במדבר וסלעים במישור החוף, המקום הכי טוב לחפש אצלנו סוקולנטים הוא שפת הים, שם תמצאו את הדו-פרק החופי (Cakile maritima) ממשפחת המצליבים, כמו גם נציגי משפחות אחרות, שהאבולוציה דחפה להיות קצת דומים זה לזה, תוך התמודדות עם מצוקה משותפת.

שפך נחל פולג, נתניה, 5.2020

bottom of page