top of page

(Ephydridae)

זבובחופיים

לקראת הסיור הקרב, הנה עוד אחד מפולג:
כמו עופות מים בשפך הנהר, להקות זבובחופיים (Ephydridae) מסיירות ללא הרף בשולי הביצה המתייבשת. מרחוק כולם נראים דומים: אפורים, ארוכי רגליים, לא שונים בהרבה מזבוב הבית. ככל שמתקרבים, מתחילים להבחין בהבדלי גדלים וצורות. חלק מהזבובים כאן הם אוכלי צמחים, בעוד אחרים ניזונים מאצות חד-תאיות ורובדי חיידקים*. מין אחד נפוץ למדי הוא הזבובחוף הטרפידי (Ochthera schembrii) ואותו קל לזהות בזכות רגליו הקדמיות, הנראות כשייכות לגמל-שלמה. זבוב זה ניזון בין השאר מזחלי זבובאים אחרים אותם הוא שולף מן הבוץ - ממש כמו שעופות חוף רבים היו עושים!
ככל שהקיץ נמשך, הגדה הלחה משנה את מקומה. קרקע שהייתה רטובה אתמול מתייבשת ונסדקת, בעוד שקרקע חדשה נחשפת עם ירידת מפלס המים. מקומה של הגדה לעולם אינו קבוע, כך שהזבובחופים חיים בנדידה מתמדת. אך מצד שני, כל יום נחשפים שדות שיחור טריים, עם אצות חדשות וזחלים חדשים - דבר העוזר להסביר את העושר והשפע של בעלי-החיים המתקיימים בבית-גידול צר זה.
כמובן, מקושרת כתבתו של אמיר על הזבובחוף הטרפידי: http://www.insectour.com/Web/?PageType=0&itemid=283917
ביצת פולג, 6.2021
מין אחד של זבובחוף מקליפורניה אף התפתח להיות החרק היחיד שזחליו חיים בנפט גולמי!

bottom of page