top of page

(Hemelytroblatta africana)

תיקנחול אפריקני

האביב הוא זמן טוב לפגוש בתיקנחול האפריקאי (Hemelytroblatta africana), קרובו הקטן והחום של התיקנחול המצרי. בשונה מהמצרי, מין זה נפוץ בשדה יותר מאשר בעיר, אך עדיין מתקיים בהצלחה גם בשטחים פתוחים קטנים מאוד, דוגמת חצרות מוזנחות. כרגיל במשפחה זו, הפרטים החמודים וחסרי הכנפיים שאנחנו מוצאים מפשפשים בחול הם נקבות.
כפר-סבא, 4.2020
***
הוא מגיע בזמזום אדיר, מסלסל את מעופו מעל העשב היבש. מה זה? זבלית? דבורת עץ?
הנה הוא נחת והסתתר, אבל מייד מגיע עוד אחד. גם היא רועש, גם הוא עף בסיבובים, וגם הוא נוחת באותה הנקודה. האם יכול להיות שזה תיקן? אבל איזה תיקן עף ביום ובכזאת רמת דיוק?
בעודי תוהה, זמזם ונכנס לזירה תיקן שלישי, באותו מעוף נמוך ומעוקל. כעת היה לי ברור מה קורה.
הסטתי את הצמחים וראיתי קבוצת תיקנחולים אפריקניים (Hemelytroblatta africana): נקבה וארבעה זכרים. הנקבה הייתה מחופרת למחצה בחול, אך איבר הרביה, בחצי האחורי, היה בחוץ, ואליו היה מחובר אחד הזכרים. השלושה האחרים הסתודדו בייאוש לידו - קריאת הפרומונים של הנקבה עוד חזקה, על אף סיכוייהם הנמוכים להזדווגות.
כשניסיתי לפנות קצת את הצומח הסבוך, בשביל תצלום, הזכרים הנוספים ברחו. גם הזוג התחיל לברוח, אבל לאט יותר. למרבה המזל, הם נותרו מחוברים, כך שיכולתי לצלם את התמונה הזאת.
גבעת האירוסים, ראשון-לציון, 5.2023
***
התיקנחול האפריקאי (Hemelytroblatta africana), שאחראי לעקבות שבתמונה, שחה בתוך החול כל עוד התנאים התאימו לכך. משהגיע למקום בו שכבת החול על השביל דקה מדי, התיקנחול הגיח והמשיך על-פני השטח.
היכולות לשחות בתוך החול וללכת על-פניו הן המקבילה לתנועה אמפיבית אצל יצורי מישור-החוף. לו היו עורכים דואתלון עם שני מצבי תנועה אלה, לא מעט מינים מקומיים היו יכולים להתחרות בו.
שדה השפה, מרחבי-רחובות, 11.2021

bottom of page