top of page

(Ischiodon aegyptius)

רחפן אישיודון

רחפן מהמין Ischiodon aegyptius נח לו בשמש הבוקר, לפני שישוב לתור אחר נקבות להזדווג איתן.
זהו זבוב שמוצאו מאפריקה, והיום אוכלוסיותיו מגיעות עד דרום אירופה.
לא הרבה ידוע על מין נפוץ זה, אך מין קרוב אליו - I. scutellaris - הנפוץ בדרום אסיה ואוסטרליה, נחקר יותר. אם נניח שלשני המינים אקולוגיה דומה, אפשר יהיה לספר שלזבוב שלפנינו יש זחלים הטורפים מגוון רחב של כנימות עלה, וידועים כמדבירים טבעיים המתעלים ברעבתנותם אף על מיני רחפנים אחרים. הנקבות ידועות ביכולתן להעריך את צפיפות הכנימות, ולהטיל בקרבתן מספר ביצים, בהתאם לזמינות המזון.
הזכר הזה כנראה יאתר בת זוג ראויה כאשר יגיע בעצמו לצמח המודבק בכנימות, כמו שקיימים בלא מעט מקומות בעיר.

מסוף רעננה, כפר-סבא, 12.2022

bottom of page