top of page

(Luscinia svecica)

כחול-חזה

מאחורי אתר הפרדסנות מצאתי תעלה בה הוזרמו בחודשים האחרונים מים באיכות סבירה, ונוצרה בה שלולית קבועה. נקרא לה "תעלת הטרזינה".התיישבתי לנוח שם בצל קיקיון, לפני שאמשיך בדרכי. כעבור דקה של ישיבה הגיעו לשלולית שתי ציפורים: כחול-חזה (Luscinia svecica) ונחליאלי לבן (Motacilla alba). קל היה לראות שהן היו שם גם לפניי, ופשוט הסתתרו לזמן קצר כשהופעתי. השלולית התבררה כנחלת החורף שלהם והם חילקוה ביניהם: כחול-החזה שולט בגדה שמשמאל לצינור, בעוד הנחליאלי שולט בגדה שמימין. נחליאלי צהוב אחד, שניסה להנות מהשפע שהשלולית מציעה, קיבל מפי בעלי הבית הודעה קולנית המבהירה כי אינו מקבל אישור נחיתה.
עכשיו, משהגשמים הגיעו, צורת נחלתם של עופות מים אלה תשתנה. האם ישמרו על אותה חלוקה ביניהם? האם יגדילו את נחלותיהם עם הגדלת השלולית או יאפשרו לעופות נוספים להתיישב לאורכה?
רחובות, 11.2021
***

הציפורים שהגיעו הסתיו לישראל, גילו במהירות שהיא לא כמו שהבטיחו להן בברושור. פיפיון השדות (Anthus pratensis) וכחול-החזה (Luscinia svecica) שניהם מינים צפוניים, האוהבים עשב רענן ומקורות מים. עד שישראל תקבל את המאפיינים המתאימים, הם מסתודדים במדשאה. היא, לפחות, בצבע הנכון.
רחובות, 11.2021

bottom of page