top of page

(Microbryum sp.)

"פוטיה"

קטנה וקשוחה.
שמחתי מאוד למצוא באחת הערוגות הנטושות באוניברסיטת תל-אביב מרבדים של פוטיה (.Pottia sp*), טחב עלים בעל מנבגים קצרים וזקופים, הגדל לרוב על הקרקע.
כטחבים קרקעיים רבים, הפוטיה מתמחה בבתי-גידול שאינם מתאימים לצמחים גדולים יותר. בין השאר, ישנו מין של פוטיה (לא המין הזה) הגדל ביבשת אנטארקטיקה ובאיי הקוטב הצפוני (כן, אותו המין) איפה שצמחי פרחים כלל לא קיימים. שם עוזרת לה יכולתה להיות בתקופות ארוכות של תרדמת ולחזור במהירות לפעילות לתקופות קצרות.
תל-אביב, 2.2018
*- היום המינים הללו הועברו לסוג Microbryum.

bottom of page