top of page

(Oribatida)

אקריות דמויות-חיפושית

שני החפצים המבריקים בתמונה הם שריונותיהן של אקריות דמויות-חיפושית מסדרת ה-Oribatida. אקריות אלה הן חלק מהמזופאונה (mesofauna) - חברת בעלי-החיים הזעירים, הקיימים בגבול יכולת הראייה שלנו.
אקריות אלה קיימות במספרים גדולים בתוך הרקבובית והקרקע, ומהוות מפרקות חשובות של חומר אורגני. כמו יצורים אחרים החיים בבית-גידול יציב, והאוכלים חומרים לא מאוד מזינים, קצב חייהן של האקריות דמויות-החיפושית הוא אטי, ויש ביניהן מינים החיים מספר שנים.
גופן המשוריין הוא הגנתן העיקרית. חלק מהמינים אף מסוגלים לקפל את רגליהם לתוך השריון, בדומה לצבים, בעת סכנה. בתמונה רואים בבירור מבנים דמויי כנפיים, הנקראים pteromorphae (מיוונית: "דמויי כנפיים"). אלה כנראה גם משמשים בהגנה על העכבישנים הקטנים.
על אף כל השריון, כמובן שיש מי שטורף את בעלי-החיים הללו. שני השריונות בתמונה נמצאו בדגימת רקבובית שנלקחה בזמן הביו-בליץ, תחת עץ החרוב שבשמורת השיטה. שניהם היוו חלק מערימת פסולת קטנה, שכנראה הורכבה משאריות מזון של אחד מהטורפים המשוטטים ברקבובית: אולי זוטקרב, או עכביש קטן.
שמורת שיטה מלבינה ישרש, מרחבי-רחובות, 4.2022

bottom of page