top of page

(Oxalis corniculata)

חמציץ קטן

אחרי שסיפרו לי שהחמציץ הקטן (Oxalis corniculata) יורה את הזרעים שלו, הייתי כמובן חייב לנסות. בבירור, בנסיון הראשון, לא לעיני המצלמה, נתקלתי בפרי שהמטיר עליי זרעים כמעט בלי שניסיתי. מייד אחר כך, כשהתחלתי לצלם, מצאתי הרבה פירות שלא שיתפו פעולה, ולבסוף הגעתי לפרי אחד אשר, בלאות מסויימת, הסכים לירות שלושה-ארבעה זרעים כשלחצתי עליו שוב ושוב.
הציפיה שלי הייתה לראות משהו שדומה לירוקת-החמור, היורה את הפרי שלה במפגן חד-פעמי. להפתעתי, גיליתי שהזרעים פורצים אחד-אחד מבין קשוות ההלקט. חמציץ שירה במערכה הראשונה, יוכל לירות גם במערכה השנייה והשלישית.
בונוס בסרטון: צליל ההתנשמות של דאלי, הכלב שלנו.
כפר-סבא, 7.2021

bottom of page