top of page

(Plantago lagopus)

לחך מצוי

נופי קיץ #1: לחך מצוי (Plantago lagopus)
צמחים רבים ממאנים לפזר את זרעיהם בסוף העונה הגשומה. יהיו לזרעים עוד הזדמנויות להתפזר עד הסתיו, ובינתיים הם מוגנים בראש הגבעול מפני חרקים רעבים.
כפר-סבא, 5.2020

bottom of page