top of page

(Puccinia malvacearum)

חלדון החלמית

עוד טפיל צמחים נפוץ: חלדון החלמית (Puccinia malvacearum).
פטריה זו חיה על חלמיתיים ומייצרת עפצים קטנים ועגולים - קמורים וכהים בתחתית העלה וקעורים וכתומים בצדם השני. בשונה מהרבה פטריות טפילות אחרות, מין זה אינו מחליף פונדקאים, והוא משלים את מחזור חייו על צמח אחד.
מעניין לראות איך טפילים יודעים "לכבד" דרגות טקסונומיות. למשל, חלדון החלמית נטפל למיני תת-משפחת ה-Malvoideae בחלמיתיים, אך לא לתת-משפחות אחרות, ששיוכן לחלמיתיים התגלה רק לאחרונה, דוגמת הטיליתיים, הסטרקוליים, הבומבקיים ואחרים. זה מרמז על כך שחלוקה טקסונומית אינה רק קונסטרוקט אנושי, אלא בעלת משמעות בעולם הטבע.
מרחבי רחובות, 3.2021

bottom of page