top of page

(Pustula obtusata)

לבנן פוסטולה

ראו מה מצאתי!

עלה הסביון הזה מודבק בלבנן מהמין Pustula obtusata, ממחלקת פטריות-הביצה (Oomycetes).
הוא איננו פטריה אמיתית, אלא שייך לקבוצה של חד-תאיים שאימצו אורח-חיים הדומה לשל פטריות טפיליות. הסמפטומים של הדבקה בלבנן מכונים "חילדון לבן".
המין בתמונה מתמחה בהדבקת מורכבים שונים. דרך הפעולה של הלבנן היא לא מתוחכמת: משהוא מתיישב בתוך הפונדקאי, הוא מתחיל להמיר את חומרי המזון שבו לטרהלוז (trehalose): דו-סוכר פשוט לפירוק המיוצר על-ידי יצורים ברחבי כל עץ החיים. אז הטפיל מרכז את כל המשאבים סביב תאיו שלו. בשונה מטפילים רבים אחרים, המצליחים לשמור על המאכסן שלהם בריא ומתפקד לאורך זמן, הרקמות המודבקות בלבנן מתחילות למות.

מהשלפוחיות הלבנות שעל העלה הנמק משתחררים בבוא העת נבגים חדשים, המוצאים במהרה פונדקאי חלופי לזה שהלבנן הרג.

כפר-סבא, 12.2022

bottom of page