top of page

(Rhynchium oculatum)

רינכית הגבעול

רינכית הגבעול (Rhynchium oculatum) היא צרעה יחידאית המזכירה במראה צרעה מזרחית קטנה. הקן נבנה בתוך חלל צר וארוך. הביצים מקבלות אספקת זחלים משותקים והקן נאטם באדמה. בחדר ילדותי היו מספר קינוני רינכיות והיה נוח לצפות בהן ממיטתי בשעה שהגיעו להוסיף לפרוייקטי הבנייה שלהן. הן עשו שימוש במגוון חללים, אך במיוחד בגבעולי דגניים - בחירת הקינון ה"טבעית" של המין. כל החורים בחליל הפאן שלי סתומים בבוץ עד היום הזה. הוא מעולם לא היה כלי נגינה מרשים, אך התברר שהוא מצויין כבית לצרעות.

כפר-סבא, 12.2020
***
כשרינכית הגבעול (Rhynchium oculatum) נוחתת על סחלב הדנדרוביום שלי, היא מפשקת את לסתותיה האימתניות ומאחוריהן מתגלה מערך של גפי-פה אחרים, שהעיקרי בהם הוא השפה התחתונה (labium) המשמשת כ"לשון" בקרב הדבוראים. הרינכית נמצאת כאן כדי ללגום עמוקות מטל-הדבש שהסחלב הטרופי מפריש בשפע, ואפשר לראותה מלקקת אותו, באופן שאינו שונה במיוחד מאיך שחתול עושה זאת.

כפר-סבא, 7.2021

עוד באתר של עמיר:

bottom of page