top of page

(Ricinus communis)

קיקיון מצוי

כן, אני יכול להראות לכם תמונות של גחליליות ואילניות, אבל אני גם יכול להראות לכם תמונה של קיקיון מצוי (Ricinus communis) מבצע ניקטינסטיה (Nyctinasty)!
ניקטינסטיה היא תנועה לילית של צמחים, למשל: סגירת פרחים. הניקטינסטיה של הקיקיון מתבטאת בכיפוף של פטוטרות העלים הצעירים בסביבות הערב המאוחר, כך שהצמח נדמה קצת נבול לקראת תשע, אבל חוזר למראה בריא עד חמש בבוקר. על אף ההופעה הכמושה של הצמח, מחקר שנערך בנושא מראה כי הקיקיון שומר על טורגור (לחץ פנימי) במהלך כל התהליך. הכיפוף הוא פעולה אקטיבית הקשורה לכך שהקיקיון מבצע את רוב הגדילה שלו בשעות הלילה והבוקר. במחקר המדובר מנעו את הניקטינסטיה באופן מלאכותי, על-ידי קיבוע העלים. גדילתם של עלים אלה נעצרה. החוקרים אז הפעילו כוח על העלים במשך הלילה, כמו שקורה בטבע - ותהליך הגדילה נמשך! שינוי הצורה הלילי כנראה נובע מכך שהתאים גדלים לא באופן אחיד, אלא בסדר מסויים, ואם הסדר מופרע, התהליך לא יכול להמשיך.
אז כן - לא רק אנחנו גדלים בלילה, ולא רק אנחנו משנים תנוחות בשנתנו. וסיורי לילה הם לא רק כדי לראות בעלי-חיים.
ביצת פולג, 7.2021

bottom of page