top of page

(Sedum sediforme)

צורית גבוהה

כרמל קטן.
האקלים הגשום של חוף הכרמל, סלעי הכורכר הקשים שלו וקרבתו לרכס הכרמל - כל זה הופך את החלק המדובר של מישור החוף לעשיר במינים הרריים. כאן ניתן לפגוש בהם כמעט בגובה פני-הים, על הגבעות החופיות, הדומות בזכותם להעתקים מוקטנים של הכרמל.
מין אחד כזה שפגשתי בשמורת חורבת קרתא, ליד עתלית, הוא צורית גבוהה (Sedum sediforme). זהו סוקולנט רב-שנתי נאה, המשמש גם כצמח נוי - אחד הסוקולנטים הדקורטיביים המעטים הגדלים בר בארץ. הוא גדל לרוב על סלעי גיר בפנים הארץ. כאן הוא מצליח לגדול בכורכר הקשה והעשיר בסידן, הנקרא כורכר דור, האופייני למישור החוף הצפוני.

חורבת קרתא, 10.2017

bottom of page