top of page

(Silene colorata)

ציפורנית מגוונת

ציפורנית מגוונת (Silene colorata), מין הציפורנית האופייני ביותר לאדמות החמרה של מישור החוף, מתחילה לצבוע את השדות בוורוד באמצע החורף. הפריחה תימשך עד אמצע האביב.
במישור החוף ניתן למצוא מספר מינים נוספים של ציפורנית, לרוב בהתאם לסוגי הקרקעות בבית-הגידול.
רעננה, 1.2016

bottom of page