top of page

(Sminthurides aquaticus)

קפזנבי מים

מה זה?
האם אלה חרקים זעירים החוזרים ממסיבה ומחזיקים בלונים אדומים?
אז לא... ולא.
ה"חרקים" האלה משתייכים למעשה למחלקה אחרת של פרוקי-רגליים: קפזנבאים (Collembola), ליתר דיוק, למין קפזנב המים (Sminthurides aquaticus), וליתר דיוק, אלה נקבות.
ומה הם ה"בלונים"? אלה הזכרים.
קפזנבי מים חיים בגדות של שלוליות חורף. הם אינם נדירים, אך בהיותם בגודל של גרגרי חול, לעתים אנחנו מפספסים אותם. התנהגות החיזור כוללת תפיסה של מחושי הנקבה במחושי הזכר. בגדלים כאלה, חוקי הפיזיקה מאפשרים לנקבה לשאת את הזכר על ראשה ללא קושי. בשונה מהחרקים, ההפריה של קפזנבי המים אינה ישירה. במקום להזדווג, הזכר מפריש חבילת זרע על המצע, ואז הנקבה מתקדמת, בהנחיית הזכר וקולטת אותה. החיזור המוזר מאפשר לנקבה לשלוט במיקום והעיתוי של ההפריה, בעוד הזכר יכול להיות בטוח שכאשר הנקבה תהיה מוכנה להפריה, זה יהיה איתו.

גבעת חן, 2.2020

bottom of page