top of page

(Smyrnium olusatrum)

מורית גדולה

מורית גדולה (Smyrnium olusatrum) היא עשב רב-שנתי גבוה, ממשפחת הסוככיים. בית-גידולה הראשוני הוא ביער וחורש בארצות הים התיכון, אך משם היא הופצה כצמח מאכל לבתי-גידול ואזורים נוספים, לפני שאיבדה את הפופולריות שלה לטובת ירקות אחרים. מצאתי אותה בכמה אתרים בכפר-סבא והוד-השרון. כנראה שמדובר בפליטי תרבות ותיקים. טעמתי עלה. הטעם טרפנטיני, כמו גבעול של חמניה. אולי אתן למוריות להמשיך לצמוח ללא הטרדה.
יער אוסישקין, כפר-סבא, 2.2020
***
על גדות הירקון ניתן למצוא עומדים יפים של מורית גדולה (Smyrnium olusatrum). לא ברור אם היא נמנית פה על צמחיית החורש החודרת עם נחל זה ללב מישור-החוף; או שמא זה אחד מפליטי התרבות הרבים המעידים על היסטוריית ההתיישבות הארוכה סביב הנחל.
הירקון (סביבות אבו רבאח), 6.2020

bottom of page