top of page

(Tmethis pulchripennis)

צחיחן נאה

צחיחן נאה (Tmethis pulchripennis) הוא חגב בינוני, מגושם-למראה, הניחן ב"גיבנת" על האוכפית* שלו - תכונה נדירה בין חגבי מישור החוף. חגבים אלה, שמוצאם מדברי, אוהבים שטחי אדמה חשופה, עליה לעתים ניתן לראותם נחים. הם אינם מצויים בעיר (בשונה מחגבים אחרים), אך מופיעים לעתים בשטחים חקלאיים.

גבעות תל-השומר, 4.2018
*- החלק הגבי של החזה, בחגבאים.

bottom of page