top of page

(Urtica urens)

סרפד צורב

הסרפד הצורב (Urtica urens) הוא מין קטן של סרפד, הנפוץ ברחבי צפון ומרכז הארץ. דווקא בקרקעות הקלות הוא בעל תפקיד שולי לעומת הסרפד הקרומי (Urtica membranacea) וסרפד הכדורים (Urtica pilulifera), וגומחתו היא בעיקר בסביבות עירוניות.
מין זה משמש למאכל סביב הים התיכון - מספיק כדי שאנשים יפרסמו מחקר על סרפד הנמכר בשווקים השונים של איזמיר, בתורכיה. המאמר מתחיל, באופן מתסכל, במגוון תיאורים של מאפים ותבשילים מעוררי תאבון שאנשי איזמיר מכינים מהסרפד הצורב. אחר כך, באופן מדאיג, ממשיכים החוקרים ומספרים על הרמה הגבוהה של המתכות השונות, שנמצאה בצמחים אלה. אבל אז הם מרגיעים ואומרים שניתן להוריד משמעותית את רמת המתכות אם שוטפים את הסרפדים - מה שמראה כי מקור חלק גדול מהמתכת הוא בזיהום אוויר. ולבסוף, במכה אחרונה, החוקרים מודים כי רמות הקדמיום והכרום בצמחים השטופים נשארו גבוהות מהמומלץ על-ידי אירגוני הבריאות.
בקיצור - כמו תמיד, יש להיזהר באכילת צמחים שגודלו בסביבה עירונית ותעשייתית. ובכל מקרה, תמיד מועיל לשטוף אותם.
כפר-סבא, 1.2022
***
הנה השוואה בין שני מיני הסרפד הנפוצים בעיר:
מימין, סרפד צורב (Urtica urens). למין זה תפרחות קצרות. הסרפד הצורב הוא מין כוללני, שמכסה בתפוצתו את כל האזור הפלארקטי (אירופה, צפון אפריקה צפון ומערב אסיה) ופלש למרבית הארצות האחרות. הוא צומח במפוזר ברחבי הארץ. בעיר לרוב ניתן למצוא פרטים בודדים שלו.
משמאל, סרפד קרומי (Urtica membranacea). למין זה תפרחות ארוכות. זהו מין חובב חולות שמקורו בארצות הים התיכון, אם כי הוא פלש לאחרונה לכמה מדינות צפוניות יותר. בישראל תפוצתו מוגבלת כמעט לגמרי למישור-החוף. הוא נפוץ בעיר ויוצר עומדים צפופים.
שני המינים צורבים ושניהם אכילים (לאחר בישול).
כפר-סבא, 4.2020

bottom of page