top of page

(Vanellus spinosus)

סיקסק

קחו סיקסק לבוקר.
הסיקסק (Vanellus spinosus) התחיל את הקריירה שלו בישראל בתור מין טרופי של קיווית, המקיים אוכלוסייה קטנה בקצה תפוצתו הצפוני, סמוך למקווי מים מתוקים. במאה האחרונה הוא ניתק את הקשר שלו לבתי-גידול לחים והפך לאחד העופות הנפוצים ביותר בארץ. הסיקסק משגשג במגרשים ריקים, כולל שדות חרושים, מדשאות, מגרשי חניה ואתרי בנייה. חוסר הפחד של הסיקסק, המלווה בתוקפנות מסויימת, מאפשר לו להתמודד עם קרבה לבני-אדם, ואף להיות אחד מעופות העיר המעטים המקננים על האדמה!
אין זה המקרה היחיד בסוגו. מינים נוספים של קיווית, דוגמת הקיווית האוסטרלית, אימצו את המודל הזה, והפכו לעופות אורבניים מוצלחים!
צומת ביל"ו, 4.2019

bottom of page