top of page

Ambigolimax valentianus

חשופית החממות

חשופית החממות (Ambigolimax valentianus) היא מין פולש קוסמופוליטי, בן משפחת החשופיתיים, שמקורו במערב אירופה. במדינות קרות היא מוגבלת בעיקר לחממות, אך בישראל ושאר מקומות שרביים סביב הכדור, ניתן למצוא אותה בשלל סביבות מופרעות ולחות, דוגמת גינות עירוניות, ואף בתי-גידול טבעיים! בישראל היא חולקת את העיר עם מינים מקומיים, דוגמת החשופית הצהובה, ממנה היא נבדלת בדוגמת הפסים הברורה שעל הגב.
כפר-סבא, 3 2019

bottom of page