top of page

Collema spp.

תופחנית

התופחנית (.Collema sp) היא חזזית בלתי שגרתית. בעוד רוב החזזיות מורכבות מתאי פטרייה ואצה, בתופחנית הוחלפה האצה בכחולית (חיידק המבצע פוטוסינתזה) מהסוג נוסטוק (Nostoc). ניתן לפגוש גם במושבות חופשיות של נוסטוק, שאז הן נראות כמריחות של ג'לי חום על הקרקע, המופיעות אחרי הגשם. הנוסטוק הוא שמקנה לתופחנית את צבעה הכהה. הוא נותן לה עוד אחת מתכונותיו: היכולת לתפוח בהיחשף ללחות, ולקבל מרקם דמוי ג'לי.
תל-בנימין, רמת-גן, 1.2018
***
אנחנו רגילים לכך שחזזיות גדלות על עצים וסלעים, אבל יש לא מעט מיני חזזיות הגדלים על האדמה. תופעה זו נפוצה במיוחד במדבר, שם הקרקע חשופה ולא מאוד מופרעת. במישור-החוף החזזיות מפסידות לעתים לעשב, בתחרות על האור והשטח, אבל איפה שמסיבה כלשהי נשארת קרקע חשופה המפתחת קרום, יש סיכוי טוב שיגדלו עליה חזזיות, דוגמת התופחנית (Collema). חזזית זו מתפתחת במגוון בתי-גידול טבעיים, אבל גם בשטחים עירוניים העוברים גינון אינטנסיבי המשאיר את הקרקע עירומה מצמחים עילאיים לתקופות של שנים, מה שמאפשר התפתחות של טחבים, אצות, פטריות, מושבות של כחוליות, וכמובן קשרים סימביוטיים בין היצורים הללו.
כפר-סבא, 12.2020

bottom of page