top of page

Pyrgomorpha conica

חרוטן קוני

בואו לשנייה נשים בצד את כל הדיבורים על אנדמיזם, פולשים, רליקטים טרופיים, יצורים ימיים שחיים ביבשה ומינים נדירים ומוגנים - ובזמן שהתפנה לנו נעריך את החרוטן הקוני (Pyrgomorpha conica) חגב קטן, שכיח ונפוץ, המצוי בשדה לאורך כל השנה והמתהדר במגוון מופעי צבע. משמגיע האביב וכל הטבע חוגג, גם החרוטנים חוגגים, וניתן לראות ביניהם את המופע הורוד, המבהיר לנו כי זה שאתה נפוץ, לא אומר בהכרח שאתה לא מיוחד.
גבעת האירוסים, ראשון-לציון, 3.2021

bottom of page