top of page

פשוש (Prinia gracilis)

לפנינו ציפור ערבות טיפוסית, המזמרת בין העשבים הגבוהים, ניזונה ממזיקיהם וקולעת עליהם את קנה התלוי - אשר גם הוא עשוי מעשב.

בני הסוג פשוש הם ציפורי שיר טרופיות קטנות, שניתן למצוא ברחבי אפריקה ודרום אסיה. פשושים מהמין המסויים המצוי בארץ שוכנים בנופים פתוחים, מצפון הודו ועד מזרח אפריקה. במישור החוף פשושים הם נפוצים למדי ומצויים כל השנה בשטחים טבעיים ואף באזורים עירוניים שקטים. 

בין מיני הציפורים החומות-הקטנות המזדמנות אצלנו (ויש הרבה מינים), הפשוש הוא מהקלים לזיהוי, הודות לזנבו הארוך, שאף בעת תנועה מהירה בין העשבים ניתן להבחין בו. רוב ההצצות לעולמם הן כאשר אנו רואים פשוש מבצע מעוף קצר משיח לשיח, אך לפעמים (במיוחד באביב) נוכל להבחין בפשוש העומד על ענף חשוף ומכריז על נוכחותו בשירה רמה.

0315telaviv

פשוש בעת שירה 3.2015, תל-אביב

0315yavne1

פשוש בעת שירה 3.2015, יבנה

0315yavne2

פשוש בעת שירה 3.2015, יבנה

bottom of page