top of page

מגוון מינים

כאן תמצאו מידע ותצפיות אישיות הנוגעות למינים וקבוצות מינים של יצורים חיים בהם ניתן לפגוש במישור החוף.

מגוון מינים הוא נושא עצום, שאין לי יומרה לכסות את כולו, אף לא עבור אזור קטן כמו זה הנדון באתר. ממישור החוף מתועדים יותר מ-1,600 מינים (species) של צמחים. עכשיו, ההערכה היא שצמחים מהווים רק כ-20% ממגוון המינים העולמי. אם הסטטיסטיקה הזאת נכונה גם למישור החוף, אזי נצפה למצוא בו לבדו מעל ל- 8,000 מינים של יצורים חיים. וכמחצית מאלה יהיו חרקים. ולא רק שמספר המינים פשוט גדול, אלא שמתגלים כל הזמן חדשים (כן, אפילו בישראל), כך שלכלול את כולם באתר אחד קטן לא נראה אפשרי בעתיד הנראה לעין. אבל אני מבטיח לנסות ולהוסיף תדירות למאגר זה.

bottom of page