top of page

קישורים חיצוניים

לפניכם קישורים למספר אתרים מאירי עיניים, המוקדשים למגוון המינים בארץ ישראל, ואשר ראוי כי כל חובב טבע ישראלי יכיר. הרבה מהאמור באתר זה למדתי מהאתרים שלהלן.

מאמרים יפים ומקיפים על פרוקי-הרגליים בישראל, מאת אמיר ויינשטיין

אתר העוסק במגוון המינים של בעלי-החיים בישראל, עם דגש על חרקים, מאת עוז ריטנר

אתר ותיק ונרחב המרכז מספר אתרים העוסקים בבעלי-חיים ופטריות בישראל. מאת אייל ונונו

האתר של אוסף הצמחים הלאומי, הכולל מידע על כל מיני בצמחים העילאיים הגדלים בר בארץ.  במקור מאת פרופ' אבינועם דנין ז"ל

אתר גדול וידידותי להכרת צמחי ארץ ישראל, מאת שרה גולד.

אתר,הכתוב בעברית וברוסית, העוסק בעולם הפטריות של ארצנו. לצערי, לא התעדכן כבר כמה שנים.

bottom of page