top of page

מדריכי שדה

בעמוד זה תמצאו ארבעה קבצים להורדה: מדריכי שדה מצויירים פרי עטי, לטיולים בנופי החמרה והכורכר של מישור החוף. הם נותנים מדגם של המינים השונים בהם אתם עשויים להיתקל. שלושה מהמדריכים נבדלים בעונה לה הם מיועדים: חורף, אביב וקיץ - לכל עונה הפרחים האופייניים לה, החרקים הפעילים בה והעופות הנודדים שלה. הרביעי והחדש ביותר הוא מדריך המיועד לסיורי לילה בעונה החמה.

המדריכים ניתנים להדפסה, אך ניתן לעיין בהם בקלות גם תוך שימוש בטלפון או מחשב. 

שימו לב כי ההורדה של המדריכים היא חינם והם מותרים להפצה, אך אין לשנותם בכל דרך ואין לעשות בהם שימוש מסחרי.

תודה וטיול נעים!

bottom of page