top of page

(Catopsilia florella)

הגרן הסנא

לבנין הכסיה (Catopsilia florella) הוא פרפר טרופי, שעיקר תפוצתו היא באפריקה והודו. בישראל הוא חי בעמק הערבה, שם האקלים מתאים ושם מצוי מזון הזחלים. בקיץ נודדים הפרפרים ומגיעים לרוב חלקי הארץ. במישור החוף הם מטילים על שיחי כסיה הגדלים בערים כצמחי נוי. עד סוף הקיץ, מישור החוף מתמלא בפרפרים הללו. טמפרטורות החורף, עם זאת, קוטלות אותם. בקיץ הבא מגיעים פרפרים חדשים.
אתמול גיליתי נחילים של לבניני כסיה בנס-ציונה, על השיחים בצדו הדרומי של הקניותר (קניון במרכז העיר). על שיחי הכסיה ששם אכן מצאתי זחלים, בשלל שלבי גידול, כמו גם ביצי פרפרים!
נותר חודש לקיומם.

נס-ציונה, 10.2017
***
אני קצת מתרגש.
הביצים האלה של הגרן הסנא (Catopsilia florella, "לבנין הכסיה") מוטלות על כסיית האבוב, פונדקאי צפוי ונפוץ של הפרפר. זה יפה, אבל אולי לא מאוד מרגש בפני עצמו. אך הביצים הללו לא מוטלות בסתם מקום, אלא בשולי כביש 4, בנקודה בה הוא נדחק בין גבעת-שמואל לבני-ברק, איפה שנראה כי אין דבר מלבד אספלט מלוהט, עשן צורב ועצבים מתוחים. שם, בצד השורה האינסופית של משאיות ואוטובוסים, עץ אחד שירבב את ענפיו דרך סורגי הגדר, ופרפר אחד נחת על עלה והפקיד בידי העץ את דור ההמשך שלו. האם יהיה לגרגרי הדר הללו סיכוי מול כל כובד הקדמה האנושית?
ואם כן - אולי יש תקווה לכולנו?

מחלף גבעת שמואל, 10.2021

bottom of page