top of page

(Coccinella septempunctata)

מושית השבע

מושית השבע (Coccinella septempunctata) היא טורף מתוחכם. מחקרים מראים שכדי למצוא את טרפה היא מתבייתת על פרומונים שכנימות מפרישות ועל ריח טל-הדבש המהווה את צואתן. יתרה על כך, המושית יכולה לזהות את ריחם של צמחים הנמצאים במצוקה - ולבוא לעזרה!
ואם קרה ואף אחד מהסימנים הללו אינו זמין, נמצא שמושיות מסוגלות לזהות בתי-גידול עשירים, בהם יש סיכוי טוב יותר להיתקל במזון.
עם סט הכישורים הזה, אין פלא שחיפושית זו היא בין החרקים המצליחים והמועילים ביותר.
כפר-סבא, 1.2021
***
הנה עוד מושית שבע (Coccinella septempunctata) מיד אחרי הגחתה מהגולם. אפשר לראות כמה כנפי התעופה ארוכות מכנפי החפיה. כשהכנפיים יתייבשו, החיפושית תקפל אותן כמו מניפה, ואז תקפל את המניפה למחצית מאורכה. רק אז יוכלו הכנפיים האחוריות להיות מאוכסנות בשלמותן תחת הכנפיים הקדמיות.
לשאלה "למה יש עליה חול?" - החיפושית נפלה כשניסתה לברוח ממני. היא לחה ודביקה בשלב הזה, כך שגרגרי החול נדבקו אליה מייד במגעה עם האדמה. עזרתי לה לטפס בחזרה על צמח.
כפר-סבא, 5.2022
***
זחל של מושית השבע (Coccinella septempunctata) מטפס על גזע עץ ברמת אביב. זחליהן של המושיות אינם דומים לחיפושיות וגם לא לזחלי פרפרים. יחד עם זה, קל לזהות שמדובר בחרק: לזחל שש רגליים מפותחות וראש בעל לסתות בולטות. הזחל, ממש כמו הבוגר, ניזון בכנימות עלים. כאשר מגיע הזמן להתגלם, הזחל עולה על חפץ מוגבה (לרוב, צמח) ומתנשל. מתוך הנשל יוצא גולם כתום הדומה לגולם פרפר קטן. מעור הגולם, באביב הקרוב, תגיח מושית שבע חדשה.
תל-אביב, 2.2015

bottom of page