top of page

(Coprinellus radians)

דיואית קורנת

ביצה לא אכפת מהעונות הים-תיכוניות שלנו, כפי שניתן לראות לפי הדיואית הקורנת (Coprinellus radians) - פטרייה חובבת עצים של החורף הישראלי - המייצרת לה גופי פרי ביולי, בקרקעית הלחה והמהבילה של חישת הקנים.
ביצת פולג, 7.2021

bottom of page