top of page

(Eminium spiculatum)

לוליינית מעובה

הלוליינית המעובה (Eminium spiculatum) היא צמח ממשפחת הלופיים, האנדמי למזרח התיכון. סימנה הבולט ביותר הוא העלים, הבנויים כספירלות, עם עלעלים מוארכים הבולטים לאורך מבנה לולייני זה. תפרחתה, הנפתחת בחודש מרץ, דומה לתפרחת לוף, אך היא בשרנית ומעובה יותר. הנה לכם פירוש כל השם. היא אינה נפוצה, וניתן למצוא אותה לרוב כפרט יחיד בשדה או בבתה.
השבוע הכפלתי את מספר הלולייניות המעובות שראיתי - משתיים לארבע.
שלושה מהפרטים ראיתי בגבעת חרובים (הרביעי, בבאר-יעקב), מה שהופך את הגבעה הזאת לאתר חשוב לכל מי שמעוניין לצפות בצמח חמקמק זה.
גבעת החרובים, מרחבי-רחובות, 1.2022

bottom of page