top of page

(Lepidurus apus)

תריסן הקשקש

תריסן הקשקש (Lepidurus apus) הוא סרטן נדיר יחסית של בריכות חורף, הנמצא בסכנת הכחדה בישראל. יחד עם זה, הוא עדיין נפוץ פי ארבע מהתריסן המגושם (Triops cancriformis) - המין הנדיר יותר, החסר את הקשקש בקצה הבטן. מחקר שביצעו בשנות ה-90 קולר וגזית מצא הסבר אפשרי להצלחתו היחסית של תריסן הקשקש: ביצי סרטן זה מתחילות לבקוע בטמפרטורות נמוכות יחסית, בסביבות 10°, בעוד שעבור התריסן המגושם דרושות 16° לפחות. מכיוון שעונת הגשמים שלנו מתרחשת בחורף, כאשר הטמפרטורות נמוכות, תריסן הקשקש מקבל יתרון בבריכות ברחבי הארץ, בעוד שהמין המגושם נשאר מוגבל לאזורים חמים יחסית, או בריכות המחזיקות מים עד לעונה מאוחרת, בסוף האביב. היכולת להיכנס לפעילות בחורף, כשיש מים, היא מההתאמות החשובות לחיים במזרח הים התיכון. אל תחכו לאביב, חברים.

bottom of page