top of page

(Malva parviflora)

חלמית קטנת-פרחים

עכשיו, כשהכל פורח ופורה, הכי קל להבדיל בין שני מיני החובזות הנפוצים במישור-החוף: חלמית קטנת-פרחים (Malva parviflora) ומעוג כרתי (Malva multiflora). בעוד שלראשונה יש פרחים קטנים וחוורים, עלי על-גביע חוטיים ומופרדים, ופרודות פרי מגובששות, לשני יש פרחים ורודים גדולים, עלי על-גביע רחבים ומחוברים, ופרודות פרי חלקות.
שני המינים אכילים, אך בעוד החלמית קטנת-הפרחים היא המין שעליו מומלצים לשימוש במטבח, החלק הטעים במעוג הכרתי הוא דווקא פרודות הפרי הירוקות.
שוכני פנים הארץ ייתקלו גם במין שלישי - החלמית המצויה (Malva nicaeensis), הנמצאת בתכונותיה בין שני הצמחים הללו.
כפר-סבא, 3.2021
***
נביטת "עוגה" שלמה של זרעי חלמית קטנת-פרחים (Malva parviflora). זוג העלים הראשון* אופייני למשפחת החלמיתיים, ולא דומה לעלים שיבואו לאחר-מכן.
מכיוון שנבטה במרכז השביל, כנראה שקבוצת חלמיות זו נידונה מראשיתה.
עמק גלילות, 10.2019
* - כלומר, הפסיגים.
***
חור, שנותר מתמרור שהוסר, משכן בתוכו אוסף של צמחים, שהתגמדו עקב הצפיפות והרמיסה המתמדת.
מרשימה אותי במיוחד החלמית קטנת-הפרחים (Malva parviflora), שגידלה בתנאים אלה עלים מושלמים, קטנים ממטבע.
צמחים אחרים בגינה הקטנה הזאת: סיסנית הגינות (Poa infirma), גזיר (.Torilis sp) ורב-פרי מצוי (Polycarpon tetraphyllum).

רחובות, 3.2022

bottom of page