top of page

(Nycticorax nycticorax)

אנפת לילה

אנפת לילה (Nycticorax nycticorax) היא אחד מבעלי-החיים האלה שהם פשוט יפים מדי יחסית לכמה שהם נפוצים וחסרי פחד. בעשורים האחרונים הפכו אנפות הלילה לעופות עירוניים ברחבי העולם. ניתן לצפות בהן צדות ואף מקננות במקווי מים מלאכותיים, לעתים במרחק זניח מאנשים. הסתגלות זו היא סימן מעודד באשר לעתידו של עוף מים זה. מאידך, קיים חשש כי הערים מהוות "מלכודת אקולוגית" עבור האנפה, בכך שהן מעודדות נדידה של עופות לתוכן, אך הצלחת הרבייה בהן נמוכה מכדי לקיים אוכלוסיה יציבה. מכיוון שקינון אנפות בשטח העיר הוא תופעה חדשה, טיבה של הסביבה האורבנית כבית לאנפות לילה עדיין נבדק.

פארק אקולוגי הוד-השרון, 6.2021
***
אנפת הלילה (Nycticorax nycticorax) הפכה לא מכבר לעוף עירוני, המפגין נוכחות בפארקים, ואף במקווי מים מלאכותיים קטנים. אבל האם הן פשוט אדישות אלינו?
מחקר* שנערך בשיקגו בתחילת שנות האלפיים בחן את התגובות של גוזלי אנפת הלילה להפרעות שונות בסביבת הקן. החוקרים מצאו כי אנשים העוברים ברגל, או שטים בסירה בסביבת הקן גורמים לגוזלים להפסיק מפעילותם הרגילה, ולהפגין התנהגויות של התגוננות וחששנות. ההפרעה הגרועה ביותר נוצרה על-ידי נסיינים שגילמו "חובב טבע סקרן": הלכו לאט והביעו עניין בציפורים. הפסקת פעילויות דוגמת שינה וסידור נוצות יכולות לפגוע בכשירות האנפה ולהגדיל את סיכויי מותה או נשירתה מהקן. תכיפות מעבר האנשים לא נמצאה כמשפיעה על התנהגות הגוזלים.
החוקרים המליצו להפסיק את השיט באזור מושבת הקינון לתקופת הקינון (במיוחד בתחילתה), ולהרחיק את הולכי הרגל בתקופה זו למרחק של חמישים מטר מהמושבה. הם המליצו לא להגביל את מספר המבקרים.
אני תוהה אם נהלי שכנות-טובה כאלה ישימים במישור-החוף שלנו, איפה שמקווי מים רבים נועדו במכוון למשוך הן מבקרים והן ציפורי מים.

שבע-טחנות, פארק הירקון, 7.2022
***
כעבור כמה דקות של נסיונות לצלם אגמיות, התוודעתי לכך שממש מולי עומדת אנפת לילה (Nycticorax nycticorax) מתבגרת. אנפת לילה בוגרת תתהדר כמובן בצבעי שחור-לבן בולטים, בתוספת עין אדומה כדם.
למה היא לא שומרת על ההסוואה המעולה גם בבגרותה?
עבור עוף בוגר, היכולת לתקשר (עם בני זוג, צאצאים, יריבים ואף טורפים) חשובה לא פחות מהבטחון האישי. על האנפה להסתכן בעבור פרסום עצמי והפגנת נוכחות. והיופי שלה הוא רק תופעת לוואי של נסיבות פרגמטיות אלה.

פארק לכיש, אשדוד, 12.2020

המחקר:

bottom of page