top of page

(Psathyrella corrugis)

שברירית שורשית

השברירית השורשית (Psathyrella corrugis) היא פטריה בעלת כובע קטן ורגל ארוכה ודקה. יש הרבה פטריות כאלה. הן מה שמכונה ברוסית "פגנקה". בין אלה, לשבריריות וחרוטיות יש כובעים היגרופניים: כאלה שסופגים מים ומשנים צבע. לרוב המינים יש צבע בז' בהיר כשהם יבשים, וצבע חום כשהם רטובים. לשבריריות והחרוטיות דמיון רב. הפטריות בתמונה היו יכולות להיות, למשל, מהמין חרוטית חולית. אך יש כלל אצבע טוב להבחין בין הסוגים: אבקת הנבגים של השבריריות כהה מאוד, ממש שחורה. אבקת הנבגים של החרוטיות היא חומה בהירה. בצד ימין של התמונה אפשר לראות פטריה נמוכה החוסה בצל שתי פטריות אחרות. צבעה הכהה נובע מהנבגים השחורים שהפטריות הגבוהות השירו. לכן - שבריריות ולא חרוטיות.
השברירית השורשית היא פטריה הגדלה בקבוצות במקומות העשירים בחומר צמחי נרקב, לעתים עם מיני פטריות אחרים. במקרה הזה היא צמחה בלויית דיואיות מהסוג Coprinella (תמונה בתגובות).
אוסטרייה, הוד-השרון, 11.2023

bottom of page