top of page

(Spergularia salina)

אפזרית מלוחה

וצרות קטנים.
האפזרית המלוחה (Spergularia salina) אינה צמח גדול. היא גדלה ככרית כמעט שרועה ומרובת פרחים, שגובהה סנטימטרים ספורים. היא אמנם לא מצמחי השדה הבולטים, אך המראה המיניאטורי שלה הופך אותה לצמח ששווה להבחין בו.
בית גידולה המקורי הוא קרקעות מלוחות, אך היא הסתגלה גם לצמוח במקומות מופרעים, במיוחד איפה ששכבת האדמה דקה מכדי לקיים צמחים גבוהים יותר.
רמת גן, 2.2016

bottom of page