top of page

(Squamarina crassa)

שבבית בררנית

מישור החוף הוא לא מקום מדהים לחובבי חזזיות. ברוב המקומות נפגוש את אותם חמשה מינים. אבל קיימות פינות חמד בהן נוצרו תנאים מתאימים מחד, ושרדו מינים נדירים מאידך.
בקצה הצפוני של רכס גבעות הכורכר של נס-ציונה יש את השילוב הזה של כורכר קשה - המתאים לחזזיות רבות - וסביבה שמורה, שהצומח שלה לא הושמד במאה השנים האחרונות. על מחשפי סלע ניתן לראות את השבבית הבררנית (Squamarina crassa) הירוקה בעלת העלעלים הגלדניים, הבהירנית (.Diploschistes sp) הלבנה, היוצרת קרום עבה ובולט, כמו-גם חזזיות אחרות, שחובבי הטיולים בינינו אולי יזהו משפלת יהודה והכרמל.
לצמחיית סלעים עשירה זו לקח זמן רב להיווצר, אבל קל להרוס אותה. היא גם נשכחת לחלוטין כאשר מבצעים "שחזור נופי": שותלים כמה צמחי פרחים גדולים וחושבים שהחזרנו לחיים את הסביבה הטבעית הקדומה.
שמרו על גבעות הכורכר, לא רק בשביל האירוסים, אלא גם עבור החזזיות. אין מי שיחזיר אותן משיעלמו.
גן לאומי גבעות הכורכר, נס-ציונה, 1.2020

bottom of page