top of page

דרדר הקורים (Centaurea procurrens)

דרדר הקורים הוא צמח עשבוני רב-שנתי ממשפחת המורכבים, האנדמי למישור החוף וגדל על חול, כורכר וחמרה.  הוא מהווה מרכיב חשוב בחברת חילף החולות ודרדר הקורים.

מין זה מצמיח שושנת עלים בחורף ומגדל נוף מסועף בתקופת פריחתו, באביב ובקיץ. בסוף הקיץ מתייבשים הענפים וניצן ההתחדשות לבדו נשאר. כמו במיני דרדר רבים, חפי התפרחת של דרדר הקורים מצויידים בקוצים. בין הקוצים אפשר להבחין בסיבים דקים ("קורים"), המאפיינים את המין ומאפשרים להבדילו מהדרדר הקרומי, הדומה (שאינו נפוץ במישור החוף). בחלק מהמקרים, נראה ממש כאילו עטפו את התפרחת בצמר, ואילו באחרים הקורים "סמליים" וקשה להבחין בהם. 

רבים משדות הקוצים הקיציים במישור החוף הם שדות של דרדר הקורים. הוא נפוץ במיוחד במקומות בהם קיימת רעייה, המסירה את שאריות צמחיית החורף ומאפשרת לצמחי הקיץ לעלות. 

בקרקעות כבדות מחליף אותו הדרדר המצוי (Centaurea iberica), לו פרחים בצבע סגול או קרם.

517koferSMALL

תל כופר, 5.2017

317rishonSMALL

טרם פריחה. גבעת האירוסים בראשון לציון, 3.2017

611beeryaakovSMALL

צופית רועה בסבך של דרדר הקורים. באר-יעקב, 6.2011

716rishonSMALL

תפרחת בעלת צורה לא אופיינית. גבעת האירוסים בראשון לציון, 7.2016

715sorek2SMALL

חולות ניצנים, 7.2015

615holonSMALL

קרקפת בעלת צורה לא אופיינית. חולון, 6.2015

816rehovotSMALL

עמק הטל (רחובות), 8.2017

Picture 073

פרט דל קורים. באר-יעקב, 2.2013

517kofer2SMALL

סבך דרדרים פורחים. תל כופר, 5.2017

515achzivSMALL

פריחה ליד קו המים, על חוף אכזיב, 5.2015

bottom of page