top of page

דרחול השיח (Theba pisana)

שבלולים בהירים המקובצים במאותיהם על צמחים וגדרות הם מסממני הקיץ במישור החוף.

דרחול השיח הוא המין הנפוץ שביניהם בחולות ואחד הנפוצים בקרקעות חמרה וכורכר. 

צבעו במקומותינו הוא לרוב לבן, או לבן עם פס חום. אפשר להתבלבל בין מין זה לבין השבלולון המצוי (Xeropicta vestalis) החי גם הוא באדמות חמרה (ובסביבות רבות אחרות) והמציג גם הוא מופעי צבע שונים. השבלולון המצוי הוא לרוב קטן יותר, אך סימן האבחנה הטוב ביותר ביניהם הוא הטבור: הפתח הקטן בצד הנגדי לפיתולי הקונכייה. טבור הדרחול הוא צר וממוסך למחצה על-ידי שפת הקונכייה. טבור השבלולון הוא רחב ועגול (ראו בתמונות למטה). מחזור חיי הדרחול הוא חד-שנתי: הצעירים בוקעים בחורף, מביצים שהוטלו באדמה. הם ניזונים מצמחים ומגיעים לגודלם המלא עד אמצע האביב. בסוף האביב נכנסים הדרחולים לתקופת קיוט (תרדמת קיץ) בה הם מטפסים על חפצים שונים לגובה כמה עשרות סנטימטרים הרחק מהאדמה החמה והרחק מסכנת רמיסה. הם הם אוטמים את הקונכייה בחותם סידני ונמצאים בחוסר פעילות עד גשמי הסתיו. אחרי הגשמים הראשונים, מתעוררים הדרחולים, מזדווגים, מטילים ביצים בקרקע ולאחר זמן קצר, מתים.

תפוצתו העולמית של דרחול השיח משתרעת בארצות הים התיכון, אך הוא הובא באופן לא מכוון גם לארצות אחרות (אנגליה, אוסטרליה, ארצות-הברית ואחרות) והפך לפולש באזורי החוף של ארצות אלה. גם בישראל ידועים מקרים בהם המין הובא לבתי-גידול שאינם אופייניים לו (אדמות כבדות, ישובים בנגב) והקים אוכלוסיות משגשגות.

 

0517mesubim2

פרט במופע לבן, פעיל בבוקר עם טל צומת מסובים, 5.2017

0216irusim_theba

כאן רואים את הטבור הצר, האופייני למין גבעת האירוסים, ראשון-לציון, 2.2016

0615yavne

דרחולים מקייטים בראש עמוד, .כמטר מעל גובה הקרקע יבנה, 6.2015

0517mesubim

פרט במופע מפוספס, פעיל בבוקר עם טל צומת מסובים, 5.2017

0317irusim_theba2

הקונכיה העליונה שייכת לדרחול השיח, בה רואים את הטבור הצר, האופייני למין. השוו עם השבלולון המצוי (משמאל) ושבלולית אהרוני (מלמטה), להם טבור עגול וטבור חסר, בהתאמה גבעת האירוסים, ראשון-לציון, 3.2017

bottom of page