top of page

רירית מוצילגו (Mucilago crustacea)

בלכתנו בשדה החורפי, ניתקל לעתים בחומר רירי בצבע פנינה אטום, הנראה כמו קצף או גוש של ביצים קטנות, העוטף את גבעולי העשב. האם זאת הפרשה של בעל-חיים, חומר צמחי כלשהו, או שמא סוג של פטרייה?

אין זה אף אחד מהם. לפנינו מבנה הקרוי רירית, או פיטרירית, תוצר דמוי-פטרייה של יצורים חד-תאיים מקבוצת האמבות. אמבות אלה חיות את רוב חייהן באדמה ועל הצמחייה, כיצורים בודדים שאינם נראים לעין: גדולים מחיידקים (שמהווים חלק ממזונם), אך קטנים מבעלי-חיים (שלפעמים ניזונים מהם). בזמנים מסויימים, למשל כאשר הסביבה לחה והמזון במצע מתמעט, אותם יצורים חד-תאיים משחררים סימן כימי הגורם להם להתקבץ ולהפוך למבנים רב-גרעיניים, דמויי תולעת, המסוגלים לזחול. גופים אלה גדלים ובשלבים מאוחרים הם ברורים לעין. כאשר ה"גוף" הזוחל מגיע למקום מתאים (לרוב, מעל הקרקע) הוא מתחיל להשתנות בצורתו והופך לגוף-פרי. היצור רב-הגרעינים מתחלק אז לנבגים: תאים בעלי דופן עבה וחילוף-חומרים אטי, המסוגלים לשרוד בתנאים קשים. עם התייבשות גוף-הפרי, הנבגים יופצו על-ידי הרוח ועל-ידי בעלי-חיים, למקומות חדשים. בהגיע הנבגים למקום מתאים הם יתחלקו שוב ליצורים החד-תאיים, אשר יוכלו לחיות ולהתרבות כמקודם.

קיימים מינים רבים של ריריות במישור החוף, רובם קטנים למדי, מגוונים בצורותיהם וצבעיהם ומופיעים בחורף על חומר צמחי נרקב. המין Mucilago crustacea הוא אחד הגדולים והנפוצים שבהם ובשונה מרוב המינים, לא מוגבל לבתי-גידול מוצלים. 

1214kidron2

על צמחייה יבשה קדרון, 12.2014

1214kidron

בקרקעית יער איקליפטוס קדרון, 12.2014

0210beeryaakov

על צמחים חיים בשדה באר-יעקב, 2010

1209rehovot2

רחובות, 12.2009

מקורות 

  • אלון 1985, החי והצומח בארץ ישראל - כרך 9, צמחים חסרי פרחים

bottom of page