top of page

שסועה מצויה (Schizophyllum commune)

לא כל הפטריות קלות לזיהוי, אך זאת לא תקשה עלינו. פטרייה לבנה שמרקמה צמרירי-קמעה, הצומחת על גזעי עצים. אין לה רגל, הכובע מחולק למספר אונות ובתחתיתו ניכרים דפים, בעלי חריץ הרץ לאורכם. זוהי השסועה המצויה, אחת מפטריות העץ הנפוצות במישור החוף. היא מופיעה על גזעים מתים, בעיקר של שיטה מכחילה, אך גם מיני עצים נוספים. בדומה לפטריות עץ אחרות, גוף-הפרי הקשיח לא מתפרק בהתייבשו, אלא נשאר בצורתו המקורית לאורך זמן.

כמרבית הפטריות, השסועה ניזונה מחומר אורגני מת, במקרה זה, עץ מרקיב. נראה שאינה מזיקה לעצים חיים.

השסועה המצויה נפוצה בארצות חמות ברחבי העולם, אך מחקרים גנטיים שנערכים לאחרונה מראים כי כנראה מדובר במספר מינים קרובים שאינם ניתנים להבחנה לפי הופעתם החיצונית.

0115Kidron2

על גזע של שיטה מכחילה קדרון, 1.2015

0115Kidron

על גדם של שיטה מכחילה קדרון, 1.2015

0417BeerYaakov

על קליפת שיטה מכחילה באר-יעקב, 4.2017

מקורות 

  • אלון 1985, החי והצומח בארץ ישראל - כרך 9, צמחים חסרי פרחים

bottom of page