top of page

מגוון מינים: בעלי-חיים

בעלי-חיים מהווים את עיקר מגוון המינים שנפגוש בטיולינו. במישור החוף לבדו​ מתקיימים אלפי מינים. אמנם קיים אצלנו מגוון של חולייתנים, רכיכות ותולעים שונות, את רוב המגוון מהווים פרוקי-הרגליים: החרקים, העכבישנים, הסרטנים ורבי-הרגל.

27907554_10156190686289452_700906745455312050_o_edited.jpg
KFAS 32022cARMA_edited.jpg
463747_10151661251719452_859635211_o_edited.jpg
bottom of page